İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KURSUMUZ BAŞLIYOR

30 EYLÜL’DE İLK GRUPLARIMIZ YÜZYÜZE BAŞLIYOR…


Hangi bölüm mezunları İcra Müdürlüğü sınavına girebilir?

  • Hukuk fakültesi mezunları
  • Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunları
  • Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bölümü mezunları
  • Adalet Meslek Eğitimi Ön Lisans Programı mezunla

Sınav süreci nasıl işler?

İcra müdürlüğü ve yardımcılığı sınavı iki aşamalıdır: Yazılı Sınav (ÖSYM yapar) + Sözlü sınav (Adalet Bakanlığı yapar)

Yazılı sınav aşamasında değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmamaktadır. Sözlü sınava katılabilmek yazılı sınavdan başarılı olmak gerekmektedir.

Genel Yetenek Genel Kültür testi 20 tam puan üzerinden, Alan Bilgisi Testi 80 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınava, yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanmakta ve alınacak kontenjan sayısının 2 katı kadar aday çağrılmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:
a) Türkçe , (10)
b) Matematik (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi , (5)
d)Türk Kültür ve Medeniyetleri , (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi , (5)

Alan Bilgisi Testi:

  1. Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı , (8)
  2. İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâsKanunu Yönetmeliği , (12)
  3. Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu , (9)
  4. Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı , (8)
  5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair YönetmeliğinDördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik. (8)

Dikkat yıllara göre konularda farklı soru dağılımı yapılabilmektedir.

YILLARA GÖRE ALIM SAYISI VE SON BAŞARILI ADAYIN PUANI

2019-8 Aralık 2019 İcra Müdürlüğü ve İcra Müdür Yardımcılığı Sınavı’na adayların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi CİMER’e yapmış oldukları başvurulara gelen yanıta göre toplam 11.447 kişi başvuruda bulundu.Alım 400 kişi 70,995 puan ile kapattı.

2020-22 Kasım 2020 tarhinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Sınavının yazılı kısmına toplam 15664 aday katılım gösterdi.2020 İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Sınavına katılan adaylardan sözlü mülakatlara katılma hakkı elde eden son sıradaki adayın oluşturduğu 2020 İcra Müdür Yardımcılığı ve İcra Müdürlüğü Sınavı taban puanı 71,48540 olarak gerçekleşti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir