Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI’NA

 

Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı Alım İlanı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; bağımsızlığı, güçlü örgüt yapısı, nitelikli kadrosu, teknolojik üstünlüğü ve etkili sonuçlar alma özelliği ile dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında yer alma vizyonuyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Alınacak Kişi Sayısı: Bilişim Teknolojileri Denetçi Yardımcısı (5 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Denetim Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak tüm bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (12 – 22 Nisan 2019)

* 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

* En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, kontrol ve sistem mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

* Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

* Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL iBT) en az 84 puan almış olmak.

* Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

* KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 50 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU
GRE ALES GMAT ALES
166 100 800 100
165 99 790 99
98 780 98
164 97 770 98
96 760 97
95 750 96
163 94 740 95
162 93 730 94
161 92 720 93
91 710 92
160 90 700 91
89 690 91
159 88 680 90
87 670 89
86 660 88
158 85 650 87
84 640 86
157 83 630 85
82 620 84
81 610 83
156 80 600 82
590 81
585 80

 

2. Yazılı Meslek Sınavı (27 – 28 Nisan 2019)

Yazılı meslek sınavı klasik yöntemle Ankara’da ve aşağıdaki konularda yapılacaktır.

Sistem Geliştirme ve Modelleme

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

Bilgisayar Ağları

Veri Yapıları ve Algoritmalar

Veri Tabanı Sistemleri

Bilgisayar ve İnternet Programlama

Yazılım Mühendisliği

Yazılı meslek sınavı 60 puan ve üzerinde olan ilk 15 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (7 – 9 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (14 – 16 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59’a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Fotoğraf

* Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

* Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)

* Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

* Özgeçmiş

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

* Kamu haklarından yasaklı olmamak.

* Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

* Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

* Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir