Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı

MESLEK PERSONEL YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) Ankara Merkez ve/veya İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık hizmetleri sınıfında buluna 8. derece kadrolu 20 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrolarına başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,

2- 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

– ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28 ve KPSSP45 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) vc üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

– Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktücrya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık vc Finans, Bankacılık vc Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönelimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Politika ve Ekonomi Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler. Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve

Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi vc Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Yerel Yönetimler bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3- 20 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;

– ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

– Hukuk Fakültelerinin veya buna denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurul’a vermek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

4-10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;

– ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KI’SSPl, KPSSP2 vc KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) vc üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

5- 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

7- Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını 16 Nisan 2024- 1 Mayıs 2024 tarihleri arasında saat: 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Ahin ve Kariyer Kapısı (hltps:/.’ısealimkari verkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranım kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.aov.tr web adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE VERİ

Sınav Tarihi: 25 Mayıs-26 Mayıs 2024

Sınav Yeri: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (Adres: Eti Mh. Yükseliş Sk. No:5. 06570 Maltepe / Ankara)

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurulun (http://www.spk.gov.tr) internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar. Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavın yapılacağı tarih, yer ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurulun resmi internet sitesinde (http://www.spk.gov.tr) ve Kariyer Kapısı işe Alım Platformunda (https://isealimkariverkapisi.cbiko.aov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum aynı şekilde adaylara duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Kurula yapılan başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin Kurulun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Kurulca daha önce açılan sınavlara iki kez girip de başarı sağlayamayanlar üçüncü bir sınava alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenenler yarışma sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan, sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için 6 (altı), Uzman Hukukçu Yardımcılığı için 5 (beş) Bilişim Uzman Yardımcılığı sınavı için 4 (dört) ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.

a) 20 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

A) iktisat: Makrovc Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı. B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku,

Ceza Hukukunun Genel Esasları.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.

b) 20 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri ), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku vc eşya hukuku),

B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler),

C) Takip ve Usul Hukuku: Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

D) Genel Konular: İktisat, Maliye,

E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

b) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı kadrosu için;

A) Bilgi İşlem Grubu (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama dilleri,

B) Bilgi İşlem Grubu (2): Algoritmalar ve veri yapılan, veri tabanı ve yönetim sistemleri,

C) Bilgi İşlem Grubu (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağlan ve internet teknolojileri,

D) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca vc Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ ye çevrilmesi ve Türkçe’ den bir metnin sayılan bu dillerden birine çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı sınavlara ilişkin sınav grubunun her biri için ayrı oturum yapılacak olup, her grup için 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en az yansı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınav sonuçları Kurulun resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak duyuru sonrası adaylar tarafından Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü sınavda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci maddesinde belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı başarı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Söz konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı cn yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, Sınav Komisyonu tarafından, atama yapılacak kadro sayısının yansını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir, itirazlar, Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartlan taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı

No: 156 06530 Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: (0312)292 90 90

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6

Süzer Piaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ : http://www.spk.gov.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir