Sanayi Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Sanayi Bakanlığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi hükmü ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki 25 (yirmi beş) münhal sözleşmeli personel pozisyonuna, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca yerleştirme yapılacaktır.

A. Yerleştirme Yapılacak Sözleşmeli Personel Pozisyonları

Sıra No/ Birimi/ Adedi/ Unvanı/ Alanı

1. Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü (Merkez Teşkilatı)/ 1/ Mühendis/ İnşaat Mühendisliği

2. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Merkez Teşkilatı)/ 1/ M ü h en d is/ İnşaat Mühendisliği

3. Afyonkarahisar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik Mühendisliği

4. Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Endüstri Mühendisliği

5. Gümüşhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

6. Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Makine Mühendisliği

7. İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Otomotiv Mühendisliği

8. İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis / Endüstri Mühendisliği

9. İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis / Makine Mühendisliği

10. Muğla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis / Bilgisayar Mühendisliği

11. Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis / Makine Mühendisliği

12. Nevşehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis Makine Mühendisliği

13. Niğde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis / Endüstri Mühendisliği

14. Rize Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

15. Sivas Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Bilgisayar Mühendisliği

16. Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

17. Şanlıurfa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektronik Mühendisliği

18. Şırnak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

19. Trabzon Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

20. Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Bilgisayar Mühendisliği

21. Van Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Mühendis/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği

22. Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Destek Personeli / Vinç Operatörü

23. Erzurum Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Destek Personeli/ Vinç Operatörü

24. İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Destek Personeli/ Vinç Operatörü

25. Samsun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü/ 1/ Destek Personeli/ Vinç Operatörü

TOPLAM= 25

B. Mühendis Unvanlı Pozisyonlara Başvuracak Adaylarda Aranılan Nitelik ve Şartlar

1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2. 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P3 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,

3. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4. Yukarıdaki tabloda belirtilen mühendislik alanları için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, inşaat mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

B. Destek Personeli Unvanlı Pozisyonalarda Başvuracak Adaylarda Aranılan Nitelik ve Şartlar

1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak,

2. 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) P94 puan türünde en az 70 (yetmiş) puana sahip olmak,

3. 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1982 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4. Lise ve dengi okul mezunu olmak,

5. “E” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

6. İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasına sahip olmak (Milli Eğitim Bakanlığı onaylı),

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurumlarınca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarla belirlenen istisnalar hariç, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe Bakanlığımızın sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde yerleştirmesi yapılan adaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme imzalanmış olsa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşme iptal edilecektir.

C. Başvuru Şekli, Yeri, Zamanı ve Diğer Hususlar

1. Başvurular, 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar Bakanlığımız internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) yayımlanan “Sözleşmeli Personel Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Mühendis unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Destek Personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ise lise diploması, “E” sınıfı sürücü belgesi ile İş Makinesi (VİNÇ) Kullanma Sertifikasını elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur.

2. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Bakanlığımıza elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Adaylar, başvuru sırasında merkez teşkilatı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyonlardan sadece biri için bir tercihte bulunabilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

4. Aranan nitelik ve şartlara sahip olmayan adayların başvuruları ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D. Başvuruların Değerlendirilesi ve Yerleştirme İşlemi

1. Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri merkez teşkilatındaki veya il müdürlüklerindeki ilan edilen pozisyon sayısına göre alanları dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere merkez teşkilatı ve her il müdürlüğü bazında yapılacaktır.

2. KPSS puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olana, mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

3. Yerleştirme sonuçları, Bakanlığımızın resmi internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr veya http://personel.sanayi.gov.tr) ilan edilecek olup, asil veya yedek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Merkez teşkilatı ile her il müdürlüğünde ayrıca alınacak alanlardaki sözleşmeli personel pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5. Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde görevine başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifa eden, ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Adres ve İletişim Bilgileri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154 06510

Çankaya/ANKARA

Telefon: (0312) 201 56 96 ve (0312) 201 57 25

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir